EWIMA zajmuje się produkcją, konfekcjonowaniem i dystrybucją świeżych warzyw i ziemniaków. Powstała wiele lat temu na bazie własnego gospodarstwa rolnego, dzięki czemu największą zaletą działalności naszej firmy jest ogromne doświadczenie w niezwykle wymagającym sektorze gospodarki, jakim jest rynek świeżych warzyw.

Dostarczaniem warzyw zajmujemy się już od 1994 roku. Początkowo pochodziły one jedynie z własnego gospodarstwa. Od kiedy nawiązaliśmy współpracę z ogólnopolskimi sieciami sklepów produkcja ta okazała się niewystarczająca. Chcąc zapewnić swoim kontrahentom ciągłość dostaw oraz szeroki asortyment warzyw podjęliśmy decyzję o uzupełnianiu najpotrzebniejszych towarów poprzez skupowanie ich od innych – wcześniej rzetelnie sprawdzonych – producentów.

Aby uzyskać odpowiednią jakość i powtarzalność dostarczanego do odbiorców towaru, postanowiliśmy brakujące warzywa dokupić jako surowiec, a  odpowiednie przygotowanie przed dostawą wykonać za pomocą własnych, profesjonalnych maszyn, umożliwiających dokładne sortowanie, oznakowanie, spakowanie, schłodzenie oraz dostawę gotowego towaru do odbiorcy.

Chcemy stale się rozwijać, aby móc sprostać wszystkim wymaganiom klienta. Na przełomie marca i kwietnia 2008 roku rozbudowaliśmy istniejącą linię do pakowania warzyw o kolejne silosy, wagi oraz sortowniki o wyższej wydajności, powiększyliśmy także naszą powierzchnię magazynową. Zwiększyliśmy zatem efektywność już posiadanych urządzeń, i – co za tym idzie – zakres naszych zdolności produkcyjnych. Dla rozwoju EWIMY była to kluczowa inwestycja.

Obecnie posiadane przez nas magazyny umożliwiają przechowanie około 3 tysięcy ton warzyw, a dzięki nowoczesnym, technicznym rozwiązaniom jesteśmy w stanie przygotować towar w ilości pozwalającej na załadowanie kilku samochodów ciężarowych dziennie.

Naszymi poddostawcami są jedynie zaufani producenci, z którymi współpracujemy od dłuższego czasu, a gatunki i odmiany uprawiane przez nich są  z  nami na bieżąco konsultowane. Procesy produkcji przebiegają zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą, do czego przywiązujemy ogromną wagę.

W  celu zwiększenia produkcji oraz sprzedaży warzyw o jednolitej jakości w 2009 roku wraz z naszymi najlepszymi współpracownikami założyliśmy grupę producentów warzyw FRESH KAL.
Chcemy, aby oferowane artykuły pochodziły przede wszystkim z NASZYCH gospodarstw. Powstanie grupy umożliwiło wymianę bezcennego doświadczenia w produkcji warzyw,  co zaowocowało poprawą jakości surowca. Zakupienie dodatkowych maszyn do uprawy i zbioru oraz zastosowanie nowych metod agrotechnicznych przyczyniło się do zwiększenia wydajności i powtarzalności warzyw produkowanych przez grupę, czego efektem jest regularne zdobywanie przez nasze gospodarstwa certyfikatów GLOBAL G.A.P, a także wdrożenie zasad HACCP na terenie pakowni.  Wspólne wysiłki pozwoliły nam na wybudowanie w 2014 roku nowego, spełniającego niezbędne wymogi obiektu oraz wyposażenie go w najnowsze urządzenia do przechowania i przygotowania towaru w zgodzie z obecnymi trendami.  Scentralizowaliśmy i przyspieszyliśmy tym samym proces konfekcji surowca i dostarczenia gotowego produktu do klienta.

Chętnie nawiążemy współpracę z nowymi odbiorcami warzyw i ziemniaków, nie tylko na terenie Polski. Naszym priorytetem jest to, aby dostarczany na czas i w odpowiednich warunkach towar za każdym razem spełniał wymagania jakościowe naszych kontrahentów. Taka idea przyświeca nam od czasu powstania naszej firmy.